A gyökérkezelésről

A fogak belsejében, a fog keményszöveteivel határolva található egy üregrendszer (fogbélkamra, gyökércsatornák), mely erekkel, idegekkel és egyéb szövetekkel van kitöltve. Ezen szövetek összessége a fogbél. A különböző károsító folyamatok (trauma, szuvasság) hatással vannak az előbb említett állományra. A fogbél ennek következtében nem visszafordítható gyulladás állapotába kerülhet vagy elhalhat, mely esetekben markáns tünetek (fájdalom, duzzanat, stb) jelentkezhetnek. Ilyen esetekben szükség van az említett üregrendszer mechanikai és kémiai tisztítására. Ez a beavatkozás a gyökérkezelés. Ezt követően, amennyiben a tünetek megszűntek és az adott terület gyógyuló tendenciát mutat, következik a fog már megtisztított üregrendszerének a tömése. Ez a gyökértömés.

Az említett beavatkozások többnyire 2-3 alkalmat vesznek igénybe, a kezelések között pedig általában 5-7 nap kell, hogy elteljen. A beavatkozások érzéstelenítésben és egy speciális izolálási rendszer segítségével történnek, mely lehetővé teszi a munkaterület környező képletektől és azok zavaró velejáróitól történő elválasztását. A kezelések során több röntgenfelvétel kell, hogy készüljön. A gyökérkezelést befejezően szükséges a fogkoronai részének restaurációja, melynek módja lehet tömés, betét, korona.

A gyökérkezelés csak egy a számos ún. endodonciai kezelések közül, mely a fogbél és azzal funkcionális kapcsolatban álló struktúrák kezelésére irányulnak. Ide tarozik még az ún. gyökércsúcs amputáció, egyéb endosebészeti beavatkozások, belső fogfehérítés valamint a már elkészült, de nem megfelelően kivitelezett gyökérkezelések újrakészítése, a revízió.